Sklic 7. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 06.11.2019

kategorija: Novice občinskega sveta

  

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 4/2019) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15, 4/2019),

 SKLICUJEM  7. redno sejo  Občinskega sveta  v  sredo,  dne 13.11.2019 ob 17.00,   v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

 Pregled in potrditev zapisnika  6. redne seje OS.

 

Za 7. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

  1. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
  2. Predstavitev predloga proračuna Občine Divača za leto 2020
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača, št. 3
  4. Predlog sklepa o potrditvi novih cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod in storitev povezanih z nepretočnimi in obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN) v Občini Divača
  5. Poročilo odborov in komisij
  6. Pobude in vprašanja

 

 

Celotno gradivo

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

 Številka:   032-0018/2019-01

Divača:    05.11. 2019