Sklic 8. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 11.12.2019

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 4/2019) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin,št. 4/14, 9/15, 4/2019),

  

 SKLICUJEM 8. redno sejo  Občinskega sveta  v  sredo,  dne 18.12.2019 ob 17.00,   v prostorih Občine Divača,  Kolodvorska ulica 3/a,  Divača.

 

 Pregled in potrditev zapisnika  7. redne seje OS.

 

Za 8. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

1.       Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje

2.       Predlog proračuna Občine Divača za leto 2020

3.       Predlog Odloka o ustanovitvi režijskega obrata – II. obravnava

4.       Predlog Strategije financiranja društev, ki delujejo v  javnem interesu in celodnevno izvajajo programe na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana za obdobje od leta 2020 do 2024

5.    Poročilo odborov in komisij

6.    Pobude in vprašanja

 

Celotno gradivo

 

Županja Občine Divača

Alenka Štrucl Dovgan

 

Številka:   032-0020/2019-01

Divača:    10.12. 2019