Sklic 15. redne seje Občinskega sveta Občine Divača

datum: 21.01.2021

kategorija: Novice občinskega sveta

 Na podlagi 18. člena Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15, 55/17, 4/19) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 9/15, 4/19),

  

 SKLICUJEM  15. redno sejo Občinskega sveta, ki bo potekala v četrtek, dne 4.2.2021 ob 17.00, v večnamenskem prostoru Osnovne šole Divača, ul. Bogomirja Magajne 4 v  Divači.

 

Zaradi upoštevanja navodil Ministrstva za šolstvo glede uporabe šolskih prostorov in v skladu z navodili in priporočili NIJZ za izvajanje posameznih dejavnosti z namenom preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2,Vas županja Občine Divača obvešča, da bo

 

15. redna seja Občinskega sveta, dne 4.2.2021, potekala v dvorani Rudolfa Cvetka v Senožečah, s pričetkom ob 17.00.

 

 Pregled in potrditev zapisnika  14. redne seje OS .

 Za  15. redno sejo  predlagam naslednji   DNEVNI  RED:

  1. Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje OS in poročilo županje
  2. Predlog proračuna Občine Divača za leto 2021
  3. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Divača
  4. Predlog izdaje soglasja k sofinanciranju izvajanja dodatnih programov v letu 2021 v občini Divača
  5. Predlog Letnega programa športa v občini Divača za leto 2021
  6. Izvajanje programov javnih del v letu 2021 v občini Divača
  7. Imenovanje :
  • članov v Nadzorni odbor
  • predstavnikov Občine Divača v Svet zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divač

8.  Poročila odborov in komisij

9. Pobude in predlogi

 

Celotno gradivo

                                                                                                                         

 Županja Občine Divača:                                                                                                                                

 Alenka Štrucl Dovgan       

 

Številka:   032-0001/2021-01

Divača,  13.01.2021