Mandat 2014 - 2018

 Občinski svet Občine Divača je imel enajst članov.

Dobrivoje Subič,  Divača   

Damijana Gustinčič, Divača

Nives  Skuk, Divača

Matej Bezeljak, Divača - prenehal mandat zaradi smrti 27.9.2016

Matija Potokar, Kačiče-Pared - nastopil mandat namesto Mateja Bezeljaka po nadomestnih volitvah dne 29.3.2017

Benjamin Škrlj, Dane pri Divači

Mirjam Frankovič Franetič, Famlje

Urška Florjančič, Dolnje Vreme

Martin Prelc, Podgrad pri Vremah

Jernej Franc Premrl, Senožeče, SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

Jovo Ferfila, Senožeče,

Drago Škamperle, Senožeče, SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA