OPN spremembe in dopolnitve št. 3

Občinski prostorski načrt je bil sprejet z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/18).

Županja Občina Divača je sprejela Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 3 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/18) in Sklep o spremembi Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 3 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/19).

sklep o začetku postopka_SD OPN3.pdf

sklep o spremembi sklepa o začetku postopka_SD OPN3.pdf

 

Občina Divača obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 3 (v nadaljevanju: SD OPN3 Divača), ki ga je izdelalo podjetje Studio 3 d.o.o., Atelje za arhitekturo Ajdovščina, Goriška cesta 25, 5270 Ajdovščina, z datumom maj 2019. 

Javno naznanilo - javna razgrnitev in javna obravnava

JAVNA RAZGRNITEV SD OPN3 25. julij - 9. avgust 2019

OBVESTILO - pripombe in predlogi_javna razgrnitev