OPN spremembe in dopolnitve št. 2

Občinski prostorski načrt je bil sprejet z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/18).

Županja Občina Divača je sprejela Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Divača, št. 2 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/18).

sklep o začetku postopka