Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa

Občinski svet Občine Divača je na 19. redni seji, dne 19.10.2017, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa po kratkem postopku. Odlok je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 50/2017 in na spletni strani Občine Divača.

Vpogled v spremembe in dopolnitve OPPN za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa je zagotovljen na sedežu Občine Divača v času uradnih ur.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Laže-1, 2.etapa