Ponudba za odkup zemljišča za zemljišče, ki se nahaja v območju predkupne pravice občine

Ponudba za odkup zemljišča za zemljišče, ki se nahaja v območju predkupne pravice občine