Poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi

Naziv postopka:
Poročilo o prenočitvah turistov

Oddelek – področje:
Gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Opis postopka:
Na predpisanem obrazcu so sobodajalci dolžni poročati lokalni skupnosti o številu prenočitev na njenem področju in dolžni plačati turistično takso.

Pravna podlaga:
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS št. 2/2004)
- Odlok o turistični taksi v občini Divača (Uradni list RS št. 79/98)

Zahtevane priloge:
-

Taksa:
-

Obvestilo - pojasnilo:

- Obvestilo - pojasnilo


Obrazec:
Poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi  (pdf)