Vloga - prijava sprememb podatkov za NUSZ

Naziv postopka:

Sprememba podatkov v bazi NUSZ občine Divača


Oddelek – področje:
Gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Opis postopka:

Sprememba zavezanca se opravi na podlagi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017). V skladu s 14. členom zgoraj navedenega odloka mora biti vloga za spremembo zavezanca oddana na Občino Divača v roku petnajstih (15) dni po nastanku spremembe, ki vpliva na odmero NUSZ.


Pravna podlaga:
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2017)

Zahtevane priloge:

Ali najemna pogodba med lastnikom nepremičnine in najemnikom (uporabnikom), v primeru nakupa nepremičnine: kupoprodajna pogodba, v primeru ustanovitve služnosti stanovanja: izpisek iz Zemljiške knjige,  v primeru prenosa na novega lastnika: darilna pogodba, izpis iz Zemljiške knjige, v primeru smrti sedanjega zavezanca mrliški list / smrtovnica, drugo se navede.


Taksa:
Ni takse

Obrazec:

Vloga za spremembo zavezanca za odmero NUSZ