Občinski podrobni prostorski načrt

  • Občinski podrobni prostorski načrt za območje kamnoloma Laže-1, 2. etapa

Do tekstualnega dela Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje kamnoloma Laže-1, 2. etapa ter njegovih sprememb in dopolnitev lahko dostopate preko spodnje povezave:

www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx

Vpogled v ostale dele prostorskega akta – grafični del ter obvezne priloge prostorskega akta je zagotovljen na sedežu Občine Divača, v času uradnih ur občinske uprave.

 

  • Odlok o lokacijskem načrtu »kamnolom Laže« - sanacija eksploatacijskega polja

Odlok o lokacijskem načrtu "kamnolom Laže" - sanacija eksploatacijskega polja (Uradne objave, št. 34/91; Uradni list RS, št. 38/07 - obvezna razlaga).

Vpogled v grafični del prostorskega akta je zagotovljen na sedežu Občine Divača, v času uradnih ur občinske uprave.