Občinski prostorski načrt Občine Divača

Do tekstualnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Divača ter njegovih sprememb in dopolnitev lahko dostopate preko spodnje povezave:

www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx

Namensko rabo prostora lahko pregledujete v spletnem pregledovalniku PISO:

www.geoprostor.net/divaca

Vpogled v tekstualni in grafični del ter obvezne priloge Občinskega prostorskega načrta je zagotovljen tudi  na sedežu Občine Divača, v času uradnih ur občinske uprave.