Župani v prejšnjih mandatih

MANDAT 2014 - 2018

ALENKA  ŠTRUCL  DOVGAN

MANDAT 2010 - 2014

 DRAGO  BOŽAC

 

MANDAT 2006 - 2010

 MATIJA  POTOKAR

MANDAT 2002 - 2006

 BOJAN BOŠTJANČIČ

funkcijo župana opravljal kot podžupan po smrti župana RAJKA VOJTKOVSZKY-ga

od dne 8.7.2006  do izvolitve novega župana v letu 2006

MANDAT 2002 - 2006

 RAJKO  VOJTKOVSZKY

Prenehal mandat zaradi smrti dne 8.7.2006.

MANDAT 1998 - 2002

 RAJKO VOJTKOVSZKY

MANDAT 1994 - 1998

  RAJKO VOJTKOVSZKY