Javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant / predinvesticijske zasnove in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper

12. 10. 2021 mag. ALENKA K. (Okolje, prostor in prostorsko planiranje, gradbene zadeve, ceste) 125
12.10.2021
Javna naznanila in razgrnitve
12.11.2021 do 23:59
350-0003-2019
Alenka Kovačič
alenka.kovacic@divaca.si