Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Predsednik, Bogomir Horvat, Kačiče
 • Namestnica predsednika, Jasna Vitez, Kazlje
 • Član, Elvis Sošić, Divača
 • Namestnica člana, Karolina Kljun, Divača
 • Članica, Tatjana Cerkvenik, Dolnje Vreme
 • Namestnica članice, Nava Vardjan, Barka
 • Članica, Vesna Pavlovčič, Senožeče
 • Namestnik članice, Aleš Tominc, Senožeče
 • Tajnik, Iztok Felicjan
 • Namestnica tajnika, Suzana Škrlj
Člani (mandat 2017 do 2021)
 • Predsednik, Denis ZOBARIČ, Divača
 • Namestnik predsednika, Matej BANDELJ, Kreplje
 • Članica, Sonja SREBOT, Dolnje Ležeče
 • Namestnica članice, Tatjana CERKVENIK, Dolnje Vreme
 • Član, Jože TOMINC, Dolnje Vreme
 • Namestnica člana, Nava VARDJAN, Barka
 • Član, Gorazd GERŽELJ, Senožeče
 • Namestnica člana, Karolina KLJUN, Divača
 • Tajnik, Iztok FELICJAN
 • Namestnica tajnika, Suzana ŠKRLJ
Člani (mandat 2014 do 2018)
 • Predsednik, Denis ZOBARIČ, Divača
 • Namestnik predsednika, Matej BANDELJ, Kreplje
 • Članica, Sonja SREBOT, Dolnje Ležeče
 • Namestnica članice, Tatjana CERKVENIK, Dolnje Vreme
 • Član, Jože TOMINC, Dolnje Vreme
 • Namestnica člana, Nava VARDJAN, Barka
 • Član, Gorazd GERŽELJ, Senožeče
 • Namestnica člana, Karolina KLJUN, Divača
 • Tajnik, Iztok FELICJAN
 • Namestica tajnika, Suzana ŠKRLJ
Člani (mandat 2010 do 2014)
 • Predsednica, ANITA HITI, Divača
 • Namestnica predsednice, ANJA MARJANOVIČ, Komen
 • Članica, TATJANA CERKVENIK, Divača
 • Namestnik članice, JOŽE TOMINC, Divača
 • Članica, NINA GAŠPERŠIČ, Divača
 • Namestnica članice, MOJCA MATJAŽIČ, Divača
 • Član, ANDREJ ŠKAPIN ml., Divača
 • Namestnik člana, GREGOR KOCJAN, Divača
 • Tajnik, IZTOK FELICJAN, Divača
 • Namestnica tajnika, SUZANA ŠKRLJ, Divača