Dežurne številke zimske službe v Občini Divača

25. 11. 2022 Boštjan D. (Okolje, prostor in prostorsko planiranje, gradbene zadeve, ceste) 362