SKLEP o sprejemu stališč do pripomb z javne razgrnitve Tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Divača.

4. 6. 2024 Anu K. (Komuniciranje, projekti in participativni postopki) 75