Izgradnja kanalizacije v vaseh Matavun, Betanja in Škocjan

447
Evropski sklad za regionalni razvoj
V teku

Podatki o financiranju