Izgradnja kanalizacije v vaseh Matavun, Betanja in Škocjan

Evropski sklad za regionalni razvoj
Zaključeno
20.04.2020
30.10.2020

Podatki o financiranju