Energetska sanacija javnih stavb v Občini Divača in Renče-Vogrsko

Kohezijski sklad
Zaključeno
23.06.2016
31.12.2019