Obnova TIC v Škocjanu in vaškega trga

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Zaključeno
20.02.2012
31.05.2015

Podatki o financiranju