Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti

Načini oddaje

Da

Organizacijska enota

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Stroški v postopku