Prijava začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta - PRILOGA 13C

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka