Krepitev trajnostne mobilnosti na Krasu in Brkinih

214
124.034,00 €
Evropski sklad za regionalni razvoj
85.607,77 €
V teku
29.06.2022
30.08.2023