Seznam AED (avtomatskih eksternih defibrilatorjev) v občini Divača

2. 10. 2023 Anu K. (Komuniciranje, projekti in participativni postopki) 852