Prejemniki priznanj, plaket in nazivov - Športnik Krasa in Brkinov za leto 2023

7. 3. 2024 Anu K. (Komuniciranje, projekti in participativni postopki) 357