SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA O RAZPISU NADOMESTNIH  VOLITEV v Občinski  svet Občine Divača

15. 5. 2024 Anu K. (Komuniciranje, projekti in participativni postopki) 150