STALIŠČA do pripomb in predlogov javnosti na dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev št. 1 Občinskega prostorskega načrta Občine Divača

10. 8. 2021 mag. ALENKA K. (Okolje, prostor in prostorsko planiranje, gradbene zadeve, ceste) 111
10.08.2021
Objave in pozivi
20.09.2021 do 00:00
350-0005/2018
Alenka Kovačič
alenka.kovacic@divaca.si
05/731 09 30