Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve za stanovanjsko hišo na Škofljah

31. 8. 2021 mag. ALENKA K. (Okolje, prostor in prostorsko planiranje, gradbene zadeve, ceste) 54
31.08.2021
Javna naznanila in razgrnitve
24.09.2021 do 23:59
350-0004/2021-41
31.08.2021
Alenka Kovačič
alenka.kovacic@divaca.si
05/731 09 30