Muzej prevozništva in tovorništva

622
2.910.250,23 EUR
Načrt za okrevanje in odpornost
1.556.028,82 EUR
V teku
Senožeče 34, 6224 Senožeče